Home » ข่าวสุขภาพ » กรมอนามัยแจ้งเตือน กินอาหารที่ใส่กล่องโฟมเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม

        ข่าวสุขภาพ – กรมอนามัยออกโรงเตือน รับประทานอาหารบรรจุในภาชนะจากโฟม เสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม หากรับประทานอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันนาน 10 ปี มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

กล่องโฟม

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟมนั้นมีอันตราย เพราะมีสารก่อมะเร็งอย่างสไตรีนมอนอเมอร์ (styrene monomer) ซึ่งสามารถปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมได้ และหากสารชนิดนี้สะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดมะเร็ง

          โดยสารชนิดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในเพศหญิง เมื่อร่างกายได้รับสารนี้เข้าไปแล้ว จะไปส่งผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายทำงานผิดปกติ เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในเพศหญิง

          ด้านนายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า การรับประทานอาหารจากกล่องโฟมอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลานาน 10 ปี จะทำให้มีความเสี่ยงโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

          ส่วนปัจจัยที่ทำให้สารสไตรีนมอนอเมอร์ ลงไปปนเปื้อนในอาหารนั้นก็ได้แก่ อุณหภูมิของอาหารที่ร้อนหรือเย็นจัด อาหารที่มีน้ำมันสูง หรือถ้าหากปล่อยให้อาหารสัมผัสกับกล่องโฟมนาน ๆ ก็จะยิ่งทำให้สารดังกล่าวปนเปื้อนได้มากขึ้นเช่นกัน

แสดงความเห็น

comments