Home » ข่าวสุขภาพ » จี้ปรับวิธีการจ่ายยาพาราฯ ห้ามกินเกินวันละ 8 เม็ด ส่งผลเป็นพิษต่อตับ

ข่าวสุขภาพ – ห่วงกินพาราเกินขนาด เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกว่า 50 แห่ง ออกโรงเตือน การรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด ส่งผลเป็นพิษต่อตับ จี้ให้สถานพยาบาลควบคุมการเบิกจ่าย ไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานเกินวันละ 8 เม็ด

พารา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่าทางเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ ประมาณ 50 แห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาพาราเซตามอล เนื่องจากในขณะนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับเป็นพิษได้ นอกจากนี้ก็ยังมีการวางจำหน่ายยาพาราเซตามอลหลากหลายขนาดและมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะขนาด 650 มก. (มิลลิกรัม) ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินไป

 ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยเชื่อว่ายาพาราเซตามอลนั้นสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ และต้องรับประทานครั้งละ 2 เม็ดจึงจะได้ผล แต่ตามเกณท์มาตรฐานแล้วจะต้องรับประทานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ที่ประชุมจึงมีมติให้เริ่มส่งเสริมการใช้ยาชนิดดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก ซึ่งจะกำหนดให้แพทย์ต้องสั่งจ่ายยาพาราเซตามอลแก่ผู้ป่วยเพศหญิง จำนวน 1 เม็ด รับประทานทุก 6 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยชายให้พิจารณาเป็นกรณีไป และให้เขียนกำกับบนฉลากยาด้วยว่า ‘ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินวันละ 8 เม็ด เพราะเป็นพิษต่อตับ’ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือเรื่องนี้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

นอกจากนี้ แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ยังได้เตรียมที่จะเสนอให้ อย. ทบทวนเรื่องตำรับยาทุก ๆ 5 ปี เพราะพบว่ามียาบางชนิดมีตัวยาและสูตรยาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่ปลอดภัย รวมทั้งยาบางชนิดก็ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา อย่างเช่นลูกอมแก้เจ็บคอผสมยาปฏิชีวนะ หรือยาพาราเซตามอลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศลดขนาดเหลือ 350 มก. แล้ว แต่ไทยยังมีขนาด 500 มก. ซึ่งส่งผลทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงที่จะได้รับยาเกินขนาดได้

แสดงความเห็น

comments