Home » ข่าวสุขภาพ » นักวิชาการ เผยผลวิจัยชี้ สเปรย์กระป๋องพ่นกำจัดยุงลาย ให้ผลดีกว่าเครื่องพ่นสารเคมี

ข่าวสุขภาพ – นักวิชาการ สธ. เผย แนะให้ใช้สเปรย์กระป๋องพ่นกำจัดยุงลายในบ้าน ได้ผลดีกว่าใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน (กระทรวงสาธารณสุข)

สเปรย์กระป๋องกำจัดยุงลาย

 นักวิชาการเผยผลการวิจัยวิธีการกำจัดยุงลายในบ้าน พบ ใช้สเปรย์กระป๋องฉีดพ่นได้ผลดีกว่าการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน แนะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสัก 10-15 นาทีหลังจากฉีดพ่นจะให้ผลดียิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยผลการทดสอบการกำจัดยุงลาย ด้วยเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันแบบสะพายไหล่ เปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระป๋อง  เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557

นายหทัย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง จะได้รับเชื้อไวรัสเดงกีเข้ามาอยู่ในตัวยุ หากยุงที่มีเชื้อไวรัสนี้ไปกัดคนอื่น ก็จะทำให้คนนั้นมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยทั่วไปยุงลายมักออกหากินเวลากลางวัน อาศัยตามบริเวณอาคารบ้านเรือน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ใสสะอาด เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

โดยข้อมูลสำนักระบาดวิทยารายงานปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 กันยายน 2557 ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วย 25,955 ราย เสียชีวิต 24 ราย แม้ว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปีนี้รุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่อาจนิ่งนอนใจได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

ในการทดลองการกำจัดยุงลายครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาระหว่างการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันแบบสะพายไหล่ เปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระป๋องที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป โดยทดลองฉีดพ่นในบ้านที่มีลักษณะ 3 แบบต่างกัน ได้แก่ บ้านแบบปิดมีหน้าต่างประตูปิดมิดชิด บ้านแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด และบ้านแบบเปิด ไม่มีประตูหน้าต่าง ผลการทดลอง พบว่า


เมื่อใช้เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ 

   - ในบ้านแบบปิดมียุงตายเฉลี่ยร้อยละ 78
   - บ้านแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดขณะมีลมพัด พบยุงตายเฉลี่ยร้อยละ 21
   - บ้านแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดขณะลมสงบ พบยุงตายเฉลี่ยร้อยละ 47
   - บ้านแบบเปิดขณะมีลมพัด พบยุงตายเฉลี่ยร้อยละ 9
   - บ้านแบบปิดขณะลมสงบ พบยุงตายเฉลี่ยร้อยละ 32


เมื่อใช้สเปรย์กระป๋อง 

   - ในบ้านแบบปิดมีจำนวนยุงตายเฉลี่ยร้อยละ 88
   - บ้านแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดขณะมีลมพัด ทำให้ยุงตายเฉลี่ยร้อยละ 39
   - บ้านแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดในขณะลมสงบ มียุงตายเฉลี่ยร้อยละ 80
   - บ้านแบบเปิดในขณะมีลมพัด พบยุงตายเฉลี่ยร้อยละ40
   - บ้านแบบเปิดในขณะลมสงบ มียุงตายเฉลี่ยร้อยละ 54

         จากผลการทดลองสรุปได้ว่า การใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระป๋องสามารถกำจัดยุงลายในบ้านได้ดีกว่าการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จึงควรใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระป๋องในการกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียงกับบ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก เนื่องจากราคาไม่แพง หาซื้อง่าย ใช้งานสะดวก อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษา และประชาชนส่วนใหญ่มีใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ในการพ่นสารเคมีมีข้อควรระวังคือ ก่อนทำการพ่นจะต้องให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องหรือบริเวณที่จะฉีดพ่น ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดก่อนฉีดพ่น และหลังจากฉีดพ่นแล้วให้ทิ้งไว้ 10-15 นาทีจึงเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศออก 

 ส่วนผู้ที่พ่นสารเคมีควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก หลังการฉีดพ่นทุกครั้งควรล้างมือและฟอกสบู่ เก็บกระป๋องสเปรย์ให้มิดชิด ห่างไกลจากมือเด็กหรือเปลวไฟหรือที่ที่มีความร้อน รวมทั้งอาหารและสัตว์เลี้ยง โดยหากใช้หมดแล้ว ห้ามนำกระป๋องภาชนะไปเผาเพราะจะเกิดการระเบิดได้ ขอให้แยกทิ้งเป็นขยะอันตรายหรือฝังดิน

แสดงความเห็น

comments