Home » ข่าวสุขภาพ » ผลวิจัยเผย ใบตองอ่อนสามารถรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกดีสุดๆ

ข่าวสุขภาพ – วิจัยเผยใบตองรักษาแผลไฟไหม้ดีสุด ๆ (ไทยโพสต์)

ใบตองอ่อน รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ผลดี รพ.สต.อีเซ ยืนยัน แผลหายเร็วกว่าใช้ผ้าก๊อซเคลือบวาสลีน 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วน รพ.ราษีไศล โชว์ผลงานนวดราชสำนักรักษาไมเกรนได้ผลดี ผู้ป่วยทุเลาอาการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 

ใบตองรักษาแผลไฟ

          ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 นางไอยริษา เสาร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ได้นำเสนอผลงานการรักษาแผลด้วยใบตองอ่อน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ในระบบบริการประชาชนและประสบผลสำเร็จได้ผลดี สร้างความพึงพอใจ ช่วยลดอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะทำแผลได้เป็นอย่างดี

นางไอยริษา กล่าวว่า ที่ รพ.สต.อีเซ มีผู้ป่วยไปรับบริการทำแผล 12-25 ราย โดยเป็นบาดแผลเปิด แผลถลอก ร้อยละ 40 แผลถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ร้อยละ 20 แผลเปื่อย ติดเชื้อ ร้อยละ 25 ซึ่งแผลที่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยมากที่สุดคือ บาดแผลถลอก และแผลถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก เนื่องจากเมื่อปิดผ้าก๊อซเคลือบวาสลินบนแผลแล้ว แผลจะแห้งและลอกหลุดยาก ต้องใช้น้ำเกลือล้างลอกผ้าพันแผลออก ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวด กลัวการทำแผล

ด้วยเหตุนี้จึงได้ศึกษาภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านด้านการดูแลบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและแผลถลอก โดยใช้ใบตองกล้วยใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ใบมาใช้ปิดบาดแผลแทนการใช้ผ้าก๊อซเคลือบวาสลิน ทดลองใช้ผู้ป่วยแผลถลอก แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก จำนวน 20 ราย พบว่าเนื้อเยื่อมีการสมานกับได้ดี และใบตองอ่อนไม่ติดกับบาดแผล จึงมีผลทำให้แผลหายเร็วกว่าแผลที่ปิดด้วยผ้าก๊อซเคลือบวาสลินประมาณร้อยละ 80 

โดยบาดแผลถลอกไม่ลึกที่ใช้ใบตองปิดจะใช้เวลาหายประมาณ 7 วัน หากใช้ผ้าก๊อซเคลือบวาสลินปิดจะใช้เวลา 12-14 วัน ส่วนบาดแผลถลอกหรือแผลไฟไหม้ที่มีขนาดลึก การปิดแผลด้วยใบตองอ่อนจะหายประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนแผลที่ใช้ผ้าก๊อซเคลือบวาสลินปิดจะหายประมาณ 3-4 สัปดาห์ สร้างความพึงพอใจผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ 98 มีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยขณะทำแผล

หากเป็นผู้ป่วยเด็กจะชื่นชอบมาก และไม่กลัวการทำแผลเหมือนที่ผ่านมา ส่วนในด้านต้นทุนพบว่า เกิดการลดต้นทุนต่อครั้งลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ การทำแผลและปิดแผลด้วยใบตองอ่อนใช้เงินประมาณ 18-20 บาท ขณะที่การใช้ผ้าก๊อซเคลือบวาสลินปิดแผลใช้ประมาณ 50 บาท

 “การนำใบตองอ่อนมาปิดแผลนั้น จะต้องตัดใบให้พอเหมาะกับขนาดแผล จากนั้นคลี่ใบตองออก ตัดส่วนที่สัมผัสอากาศทิ้งไป จากนั้นใช้กรรไกรสะอาดตัดใบตองขนาดพอดีกับการปิดบาดแผลสนิท และใช้ไม้พันสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ด้านของใบตองที่มีผิวมันที่จะใช้ปิดแผล การเช็ดต้องเช็ดทางเดียวให้เต็มพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลดีในการฆ่าเชื้อโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใบตองอ่อนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ต่อไปได้ โดยตัดเป็นท่อนขนาดพอใช้กับแผล ใส่ในถุงพลาสติก สามารถเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ได้นาน 1 เดือน ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับวิธีการทำแผลและปิดแผลด้วยใบตองกล้วยอ่อน” 

ส่วนแพทย์แผนไทย รพ.ราษีไศล ได้โชว์ผลงานศึกษาวิจัยพัฒนาวิธีบำบัดรักษาโรคลมตะกัง หรือโรคปวดศีรษะไมเกรน โดยใช้การนวดสายราชสำนักผสมผสานกับการประคบสมุนไพร ครั้งละ 45 นาที นวด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลพบว่าอาการปวดศีรษะลดลง ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เป็นทางเลือกการรักษาที่ปลอดภัย แก้ไขตรงสาเหตุ ไม่ต้องกินยา

โดยนายอิทธิพล ตาอุด แพทย์แผนไทยประจำ รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการศึกษาในผู้ป่วยโรคไมเกรนที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาและไปรับบริการที่ รพ.ราษีไศล จำนวน 30 คน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556-เมษายน 2557 โดยใช้วิธีการนวดไทยสายราชสำนักและประคบลูกประคบสมุนไพรตาม ใช้เวลาเพียง 45 นาทีต่อครั้ง แบ่งเป็นนวด 30 นาที และประคบสมุนไพรอีก 15 นาที ทำ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ วันเว้นวัน

 จากการประเมินผลพบว่าได้ผลดี อาการปวดทุเลาขึ้น ก่อนนวดผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดอยู่ที่ 6.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แต่หลังจากนวดในครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดลดลงเหลือ 3.63 คะแนน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น อาการปวดศีรษะลดลงมาก ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ค่ารักษาประมาณครั้งละ 200 บาท และไม่ต้องกินยา

แสดงความเห็น

comments