Home » ข่าวสุขภาพ » เตือนหน้าร้อน ผลไม้รถเข็นแช่น้ำแข็งเสี่ยงท้องร่วง โปรดสังเกตุก่อนซื้อ

ข่าวสุขภาพ – กระทรวงสาธารณสุข เป็นห่วงสุขภาพประชาชนหน้าร้อนนี้ แนะระวังอันตรายจากผลไม้แช่น้ำแข็งตามรถเข็น เตือนใช้น้ำแข็งไม่สะอาดเสี่ยงท้องร่วงจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน วอนผู้ขายใช้น้ำแข็งสะอาด บรรจุผลไม้ในถุงพลาสติก ป้องกันผลไม้สัมผัสน้ำแข็งโดยตรง

ผลไม้แช่น้ำแข็ง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ทำให้จุลินทรีย์ดังกล่าวขยายตัวเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว หากปนเปื้อนอยู่ในอาหารก็จะทำให้บูดเสียง่าย พ่อค้าแม่ค้าจึงมีวิธีการถนอมอาหารโดยการนำมาแช่ในน้ำแข็งเพื่อให้ดูสดและชะลอการเน่าเสีย

 โดยเฉพาะผลไม้ที่ปอกขายตามรถเข็น ส่วนใหญ่จะนำน้ำแข็งมาแช่ผลไม้ให้ดูสด น่ากิน แต่หากน้ำแข็งที่นำมาใช้มีกระบวนการผลิตและการจำหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ได้มาตรฐาน อาจเสี่ยงทำให้ได้รับเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน

เมื่อกินเข้าไปอาจทำให้เสี่ยงโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ อาทิ ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์และอหิวาตกโรค เป็นต้น ซึ่งสำนักระบาดวิทยารายงานในปี 2557 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง โรคบิด  ซึ่งมีสาเหตุจากการดื่มน้ำไม่สะอาด ทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าคน เสียชีวิต 8 คน

         ทางด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการสุ่มสำรวจความปลอดภัยอาหารของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1-12 ในปี 2555 พบว่า น้ำแข็งเพื่อบริโภคที่มีการจำหน่ายในร้านอาหารและแผงลอยจำนวน 142 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียถึง 48 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.8

จะเห็นได้ว่าน้ำแข็งที่บริโภคนี้ยังมีการปนเปื้อนสูง แม้ว่าเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจะไม่ใช่เชื้อโรคที่มีอันตราย แต่เป็นเชื้อที่บ่งบอกถึงความสกปรกได้ เพราะเชื้อนี้ส่วนใหญ่จะพบในอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น

ถ้าพบเชื้อนี้ในน้ำแข็งก็หมายความว่าน้ำแข็งนั้น ๆ น่าจะมีการปนเปื้อนจากอุจจาระ ซึ่งอาจจะมาจากสถานที่ผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ กระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อน การขนส่ง การเก็บรักษา

และที่สำคัญคือการปนเปื้อนจากผู้สัมผัสน้ำแข็งที่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี เช่น เข้าส้วมแล้วไม่ล้างมือหรือล้างไม่สะอาด เมื่อมาสัมผัสน้ำแข็งก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงในน้ำแข็งได้

“ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พ่อค้าแม่ค้าควรใช้น้ำแข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อการบริโภคเท่านั้นมาแช่ผลไม้  เนื่องจากผลิตจากน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งน้ำแข็งจะมีลักษณะใส สะอาด บรรจุในซองพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่ปิดผนึกเรียบร้อย มีเครื่องหมาย อย.รับรองอย่างถูกต้อง หรือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียก็สามารถใช้ถุงพลาสติกบรรจุผลไม้ก่อนนำมาแช่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำแข็ง”

“ส่วนผู้บริโภคก็ควรเลือกซื้อผลไม้จากรถเข็นจำหน่ายที่สะอาด สังเกตผู้ขายที่มีสุขอนามัยที่ดี คือ ต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ตัดเล็บสั้น และใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือในการหยิบผลไม้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก – กระทรวงสาธารณสุข

 

แสดงความเห็น

comments