Home » Archive for มีนาคม, 2015

ติดหน้าจอมากเกินไป เสี่ยงเป็นต้อกระจก
ข่าวสุขภาพ – การที่เราจ้องหน้าจอวันทั้งวัน วันละหลายๆ ชั่วโมง มีโอกาสเกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้น...

Continue Reading »