Home » Archive for มีนาคม, 2016

ไข้เลือดออกน่าห่วง เผยผู้ป่วยติดเชื้อพุ่ง คนกรุงมากสุด ลุ้นขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกัน
         ไข้เลือดออก 2 เดือนแรก สถานการณ์อันตราย สาธารณสุข เผย ผู้ป่วยพุ่งกว่าปีก่อน 2 เท่า คนกรุงติดเชื้อมากสุด...

Continue Reading »