Home » Posts tagged with "กระทรวงสาธารณสุข"

เตือนหน้าร้อน ผลไม้รถเข็นแช่น้ำแข็งเสี่ยงท้องร่วง โปรดสังเกตุก่อนซื้อ
ข่าวสุขภาพ – กระทรวงสาธารณสุข เป็นห่วงสุขภาพประชาชนหน้าร้อนนี้ แนะระวังอันตรายจากผลไม้แช่น้ำแข็งตามรถเข็น...

Continue Reading »